Integitetspolicy


Denna policy behandlar på vilket sätt kursarrangören samlar in, sparar och hanterar information som lämnas av kursdeltagaren. Integritetspolicyn omfattar utbildningsarrangören och samtliga kurser som erbjuds.

Hantering av personuppgifter

Inom ramen för kursen kan personlig information samlas in från kursdeltagaren på många olika sätt. Detta gäller även (men begränsas inte till) när kursdeltagaren registrerar sig på webbsidan eller till av de kurser som erbjuds på sidan, anmäler sig för nyhetsbrev, samt i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som tillhandahålls inom ramen för kursutbudet. Studenter kan besöka kurssidan anonymt. Personlig information om kursdeltagaren samlas endast in av arrangören om kursdeltagaren frivilligt lämnar den typen av information. Kursdeltagaren kan avstå från att lämna personlig information, men genom att göra så kan hen hindras från att delta i vissa typer av kursrelaterade aktiviteter.

Användning av insamlad information

Kursarrangören kan samla in och använda kursdeltagarens personliga information för följande syften:

  • För att förbättra kursdeltagarens upplevelse.
  • Eftersom informationen som lämnas hjälper oss agera och tillhandahålla de tjänster och upplysningar som kursdeltagare efterfrågar.
  • För att individanpassa användarupplevelsen.
  • Svaren kan grupperas för att se hur kursdeltagarna som grupp använder de tjänster och stödresurser som tillhandahålls av utbildningsarrangören.
  • För att skicka nyhetsbrev.
  • Mejladressen sparas för att skicka kursdeltagaren information och uppdateringar som rör hens beställning. Mejladressen används även för att besvara förfrågningar, frågor eller andra önskemål.

Delning av personlig information

Information som lämnas av kursdeltagaren kommer inte att säljas, hanteras av eller på annat sätt lämnas ut till andra.

Webbsidor som hör till tredje part

Kursdeltagare kan hitta länkar, annonser eller annat innehåll från kursarrangören, på webbsidor och tjänster som tillhör samarbetspartner, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licenstagare eller liknande tredje part. Vi kontrollerar varken innehållet eller de länkar som förekommer på dessa webbsidor, och ansvarar inte heller för metoder och övningar som används på de webbsidor som länkats till eller från vår utbildningssida. Dessutom kan dessa webbsidor med innehåll och länkar fortlöpande bytas ut eller uppdateras. Dessa webbsidor och tjänster har egna policyer för informationshantering och kundservice. Allt surfande och interagerande med andra webbsidor, inklusive webbsidor som länkar till vår kursdeltagare, är föremål för vederbörande webbsidas egna villkor och policyer.

Ändringar i integritetspolicyn

Utbildningsarrangören har möjlighet att uppdatera integritetspolicyn vid behov. Vi uppmanar därför kursdeltagaren att regelbundet stämma av denna sida för att ta del av eventuella ändringar. Du accepterar och håller med om att det är ditt ansvar att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att vara medveten om eventuella förändringar.

Godkännande av dessa villkor

Genom att anmäla dig till utbildningen bekräftar du samtidigt att du godkänner denna integritetspolicy. Om du inte håller med om denna policy, var vänlig anmäl dig inte till utbildningen. Genom att fortsätta registrera dig till kursen, även sedan ändringar i denna sekretesspolicy har gjorts, betraktas det som ditt godkännande av dessa.