I den här kursdelen går vi igenom betydelsen av sammanhang, hur vi biologiskt reagerar vid ofrivillig ensamhet och på vilket sätt relationer ökar motståndskraften mot stress. Du får forskarperspektiven, inspirerande exempel och övningar som hjälper dig synliggöra och värdesätta dina styrkor: Här tränar du på att se sårbarhet som en snabbfil till autenticitet och nära relationer. I kursen får du konkreta verktyg för att bygga en upplevelseklubb, och lär dig vad som utmärker ett bra samtal.

Kryssa i markeringen vid kursen innan du fortsätter