Bra relationer börjar i dig själv

En avslutande kurs om värderingar och hur vi med självrespekt kan bygga sunda relationer. Här får du forskarnas perspektiv och verktyg som hjälper dig grunda en egen upplevelseklubb. Du sätter dina inre värderingar, får tips på hur du synliggör dem och reviderar vid behov de livsmål du tog fram i kurs 01. Under kursen lär du dig delning, en effektiv samtalsmetod i grupp, och får handfasta råd som hjälper dig skapa engagemang och undvika de vanligaste fallgroparna.

Kryssa i markeringen vid kursen innan du fortsätter